Culemborgs
5G.. een ecologisch risico?
Collectief


boeken

Elektrisch Ecosysteem (webiste)
door Sander Funneman
Flyer Boek: Sander Funneman
Dit boek opent de deur naar het elektrische leven van de natuur. Het is een kennismaking met de ongeziene energiedimensies van mensen, dieren, planten en de aarde.
Daarnaast introduceert het boek ook een zorgwekkende realiteit omdat het gebruik van steeds meer kunstmatige stralingsbronnen risico's met zich mee brengt.
Met talloze vragen wordt de dialoog hierover gevoed. Ook biedt het een hoopvol perspectief.
Het boek spreekt over de kwetsbaarheid van het natuurlijk elektrisch ecosysteem waarin alles met elkaar verbonden blijkt te zijn.


Elektrostress en gezondheid
door Michiel Haas

M. Haas

Geruchten over ongezonde effecten van straling zijn er genoeg en ons huis staat tegenwoordig vol met stralende apparatuur: telefoon, laptop en magnetron, maar ook wekker radio waterbed en babyfoon.
Maar moeten we ons zorgen maken?
Dit boek geeft uitsluitsel. Het laat zien waar we werkelijk moeten oppassen en wat we moeten afdoen als geruchten. Dr. ir. Michiel Haas verklaart de invloeden van (elektro)magnetische velden en stralingen, behandelt beïnvloedende factoren in slaap- woon, en werkomgeving én geeft praktische tips hoe we schadelijke effecten minimaliseren.